МІСІЯ ТА ЦІННОСТІ

Політика в сфері якості та безпечності харчових продуктів ТОВ «ІНВЕРТ»

           Основною метою в сфері якості та безпечності харчових продуктів  ТОВ «ІНВЕРТ» є підтримання репутації підприємства серед споживачів як постачальника високоякісних та безпечних харчових продуктів, що відповідають передовим світовим зразкам та завжди мають високу і стабільну якість.     Потреби і вимоги  споживачів є пріоритетною основою всієї діяльності організації.

          Для досягнення цієї мети, на нашому підприємстві впроваджена інтегрована система   менеджменту якістю та безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог стандартів  ISO 9001,  ISO 22000. Інтегрована система менеджменту  охоплює всі процеси діяльності підприємства, реалізація яких сприяє забезпеченню стабільної  якості нашої продукції, задоволеності потреб наших споживачів.

Політика в сфері якості та безпечності  нашого підприємства спрямована на:

 • ідентифікацію, оцінювання та контроль ризиків, що мають відношення до функціонування процесів інтегрованої системи менеджменту;
 • максимальне задоволення постійно зростаючих вимог споживачів щодо якості та безпечності продукції;
 • забезпечення постачання споживачам продукції стабільно високої якості по конкурентним цінам;
 • створення у споживачів впевненості в тому, що наша продукція завжди має гарантовану високу якість, безпечна для здоров’я та відповідає вимогам чинного законодавства, державним стандартам та встановленим додатковим вимогам;
 • взаємовигідне партнерство з постачальниками;
 • забезпечення доброзичливих відношень в колективі підприємства;
 • постійне удосконалення системи мотивації творчої активності всіх працівників підприємства, підвищення рівня професіоналізму кожного працівника а отже підвищення цінності нашої організації;
 • встановлення та впровадження цілей, як інструменту реалізації Політики, постійного поліпшування інтегрованої системи менеджменту та постійного розвитку організації.

            ТОВ «ІНВЕРТ» заявляє, що забезпечуватиме виконання політики шляхом:

 • впровадження і постійного вдосконалення інтегрованої системи менеджменту якістю та

          безпечністю харчових продуктів  відповідно до вимог  ISO 9001,  ISO 22000;

 • використання у виробництві передових технологій, сучасного виробничого обладнання та засобів контролю ;
 • постійного поліпшення усіх бізнес-процесів підприємства;
 • створення ефективних механізмів внутрішнього і зовнішнього інформування, забезпечення реагування на запити внутрішнього і зовнішнього походження.
 • впровадження та підтримання постійного моніторингу критичних точок контролю, операційних програм- передумов, дотримання усіх застосовних санітарних та гігієнічних вимог в процесі виробництва харчових продуктів;
 • дотримання принципів лідерства керівництва;
 • підбору і залучення персоналу до взаємодії і активної участі в управлінні якістю здійснювати на основі оцінки професійних знань і навичок, забезпечуючи справедливе відношення до персоналу, формування єдиного розуміння і виконання колективом поставлених завдань;
 • впровадженням відповідної мотивації персоналу, організації навчання персоналу.

Керівництво підприємства бере на себе відповідальність за:

 • постійне підвищення результативності інтегрованої системи менеджменту якістю та безпечністю харчових продуктів;
 • аналіз, зміну та вдосконалення Політики відповідно до вимог ринку;
 • постійне вдосконалення виробничих процесів;
 • поступове зниження витрат за рахунок більш ефективного використання обладнання і матеріалів;
 • створення сприятливих умов, забезпечення фінансовими, кадровими, матеріальними і технічними ресурсами підприємства для реалізації цієї Політики.

    Директор ТОВ «ІНВЕРТ»   Л.І. Пічкар

    20  січня  2021  року

Вірш 1

Всі, хто печиво скоштують, Сил підйом значний відчують! Єйфорію й насолоду, Незалежно від погоди!Мрій, смакуй, живи, радій!Добрим будь та не хворій!

Вірш 8 – кукурузка

Полей цариця солоденька, Це “Кукурузка” молоденька, У борошно бережно змолота, І печиво з неї мов золото

Вірш 2

Фантастична й неймовірна, Все це печиво Перлина! Смак довершений та ніжний, Цей “дар моря” дивовижний! Зачарує й закохає – Всіх, хто скарб цей…